دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 حامیان رسانه ای

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://iragri2016.com/post.aspx?id=400

.

مدیریت و اقتصاد کشاورزی   

SONGÜL YILMAZ (Çukurova University, Turkey)
علی اکبر باغستانی (دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی)
امیرحسین پیرمرادی (دکتری تخصصی توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
آرمین عبدصالح (دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران)

فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی

Dr. Meshram K.R. (Savitribai Phule Pune University, India)
محمد یونسی الموتی (دکتری مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
مصطفی زارعی (دکتری ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان)
طاها رستم نژاد (دکتری مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد)
زینب دستجردی (دکتری مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه پیام نور)

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

بیژن نظری (دکتری مهندسی آبیاری، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
عبدالمجید سهیل نژاد (دکتری بوم شناسی زراعی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
میثم عابدین پور (دکتری آبیاری و زهکشی، IARI – New Delhi)
سید مسعود سلیمان پور (دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس)
محمد جواد روستا (دکتری خاک شناسی، دانشيار بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري)
سعید جاهدی پور (دکتری بوم شناسی کشاورزی-اگرواکولوژی، دانشگاه پیام نور مشهد)
علیرضا محمدزمانی (دکتری علوم خاک، دانشگاه جامع علمی-کاربردی)

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

مهدیه خدایاری (دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی-ژنتیک مولکولی، دانشگاه تهران)
سیدمهدی جزایری (دکتری زیست شناسی، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی نخل روغنی کلمبیا)
جمشید روزبهانی (دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد)
علی صالح آبادی (دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه گیلان)

زراعت و اصلاح نباتات

ASIM OSMAN (Ege University, Turkey)
دکتر سید رضا موسوی مشکینی (دکتری اکولوژی کشاورزی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل)
عبدالمجید سهیل نژاد (دکتری بوم شناسی زراعی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
سعید رضا حسین زاده (دکتری فیزیولوژی گیاهی، استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
مهدیه خدایاری (دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی-ژنتیک مولکولی، دانشگاه تهران)
اکرم ستاری (دکتری زراعت، دانشگاه شاهرود)

علوم باغبانی و فضای سبز

مهدی زارعی محمدآباد (دکتری علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد)
اعظم فتح اللهی (دکتری علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی)

علوم دام و طیور

حسین منصوری یاراحمدی (دکتری علوم دامی-تغذیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

علوم شیلات و آبزیان

رضا لرستانی (دکتری تخصصی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس)
حامد غفاری فارسانی (دکتری شیلات، دانشگاه ارومیه)

علوم و صنایع غذایی

رضا شرافتی چالشتری (دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، استادیار گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
تقی اسماعیلی (دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان)

گیاه پزشکی

رؤیا تقی زاده (دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه)
زهرا تازرونی (دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس)

محیط زیست و آمایش سرزمین

دکتر سید رضا موسوی مشکینی (دکتری اکولوژی کشاورزی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل)
عبدالمجید سهیل نژاد (دکتری بوم شناسی زراعی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
سید مسعود سلیمان پور (دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس)
محمد جواد روستا (دکتری خاک شناسی، دانشيار بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري)
شیرکو جعفری (دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران)
محمدمهدی آزادروستا (دکتری منابع طبیعی-محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی)
زهرا صادقی ورزنه (دکتری محیط زیست-تنوع زیستی، دانشگاه تهران)

علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)

سیدمهدی جزایری (دکتری زیست شناسی، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی نخل روغنی کلمبیا)
عبدالمجید سهیل نژاد (دکتری بوم شناسی زراعی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
سعید جاهدی پور (دکتری بوم شناسی کشاورزی-اگرواکولوژی، دانشگاه پیام نور مشهد)
سعید رضا حسین زاده (دکتری فیزیولوژی گیاهی، استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان)
زهرا صادقی ورزنه (دکتری محیط زیست-تنوع زیستی، دانشگاه تهران)

ترویج و توسعه روستایی

امیرحسین پیرمرادی (دکتری تخصصی توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
سعید جاهدی پور (دکتری بوم شناسی کشاورزی-اگرواکولوژی، دانشگاه پیام نور مشهد)
وحیده بیرجندی (دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه پیام نور)
حسین خسروزاده (دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور)

پوستر کنفرانس
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 مهر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 مهر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
27 بهمن 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
16 بهمن 1394
تاریخ برگزاری
27 و 28 بهمن ماه 1394
حامیان رسانه ای بین المللی


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر